poniedziałek, 19 listopada 2012

Ogham
Wiking podarował światu Runy, Słowianie także wnieśli swoje pismo geometryczne i mało kto wie coś na temat tajnego pisma Celtów. Ogham – przekazywał informację jako czystą informację, ale też informację magiczną. To stare pismo, które było zapisywane w postaci poziomych i pionowych linii, a także linii prowadzonych po przekątnej.

Druid przygotowywał kamień, toczył go, tak aby jedna krawędź była ostrą i na tej stronie były zapisywane litery. Ogham – to język bardów i magów. To Celci dla nich zapisywali legendy i sposoby wróżenia.  Każda litera miała swoje znaczenie i swój drzewny odpowiednik. Później, do momentu pojawienia się podstawowego pisma były dopisane dyftongi, ale nastąpiło to już wtedy, gdy chrześcijaństwo zaczęło wchodzić do miejsc zamieszkania druidów.

Znaki Ogham posiadają także silne działanie ochronne i można je zapisywać na amuletach.  Są one zdolne do przekazywania bardzo silnej energii. Ogham to pismo, które doszło do nas z legend. Najwięcej pomników oghamicznych znajduje się w Irlandii, zachowały się one również w Szotlandii i Wales. Jeśli wierzyć legendom, to Ogham przyszedł do nas od duchów i elfów, a te z kolei  przywędrowały z północy.

Język ten nie jest genetycznie związany z żadnym językiem, później był wypchnięty przez runiczne pismo Wikingów i teraz język ten stał się tajnym pismem, które jest ściśle powiązane z numerologią i magią drzew. Ogham ma swój porządek. Jego systematyzacja nie ma nic wspólnego z tymi alfabetami, które są dla nas znane.  Jest 5 podstawowych  jednostek klasyfikacyjnych Oghamu. W każdej z nich znajduje się po 5 liter, co w rezultacie daje 25 symboli. Każda piątka odnosi się do określonego żywiołu. Źródła historyczne uważają, że największa liczba oghamicznych napisów została znaleziona na południu Irlandii, w księstwie Kerry. Zgodnie z legendami właśnie tutaj leżało królestwo Monster, które było związane z mistyczną tradycją, z zaświatami. Mag Fal otrzymał dary, wśród których był Ogham. „… ogniste promienie padły na usta młodzieńca i otrzymał on siedem darów krasomówstwa…” Jeszcze nazywali go Oghma i był on jednym z potomków przesiedleńców plemiona Danaan.

Słowo Ogham tłumaczy się jako mądrość. Ogham to przeznaczenie. Każda litera ma  swoje dwie strony i aby poprawnie przeczytać słowo, należy spojrzeć na dwie strony kamienia. Druidzi dzielili świat na dwie strony, na jasną i ciemną, dlatego też każdą literę należy traktować jak pozytywną i negatywną. Chociaż litery, które powiązane są z drzewami, które brały udział w legendarnej bitwie, odnoszą się do  tych, którzy znajdują się w dobrym świecie, niektórzy w świecie mgieł, a jeszcze są tacy, którzy widzą świat w sposób ograniczony, jak ludzie. Przepowiadać według Ogham może tylko śmiały i duchowo czysty człowiek, który nie ma wątpliwości. To człowiek, który powinien być wybrany przez podziemny naród, to człowiek obdarzony szczególną duszą i szczególnym losem. 

Wróćmy teraz do związków Numerologii i Ogham. Ten system związany jest z liczbą i anatomią świata oraz człowieka. Każda litera symbolizuje cztery strony świata i cztery pory roku. W zwykłej numerologii oghamiczne liczby mają trochę inne znaczenie.

Na przykład, Brzoza – to drzewo, które symbolizuje liczbę 1. Oznacza ona nie tylko początek, zmiany, potencjał, ale i śmierć ( jako nową stronę życia), a także emocjonalność, energię, która może wyrwać się spod kontroli i silnie działać na psychikę. Jedynka ( lub Brzoza)- to dobroczynne drzewo, które nawołuje do wiary bez oglądania się wstecz, do działania z uporem i dążenia do celu. Jest to także liczba rodziny, która oznacza, że można zaczynać szczęście rodzinne lub pomyśleć o dziecku. Tylko dzięki optymizmowi można poprawić swoje relacje lub doprowadzić do porządku sprawy w firmie. Jest to ogromna energia pracy i skromności.

I na koniec należy dodać, że szyfr - kod, który znajduje się na towarach w sklepach, ma także ścisły związek z Ogham.

Emma Lange

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz