środa, 10 października 2012

Magnetyzm myśli
Magnetyzm myśli
Człowiek posiada zdolność myślenia i jest to jeden z głównych elementów poznawczych. Aby zacząć mówić o magnetyczności myśli, należy powiedzieć o tym, co sobą reprezentuje sama myśl.

Myśl – to jednostka myślenia. Jest to nić, która łączy psychikę człowieka  z otaczającym światem. Człowiek, za pomocą myśli, może poznawać otaczający świat, jego istotę i relacje. Umysłowy obraz otaczającego świata, który tworzony jest przez myśl, splata się z obrazem uczuciowym, który z kolei jest tworzony przez odczucia. Połączone te obrazy maksymalnie silnie wyrażają otaczający świat i mogą w nim tworzyć  różnorodne dodatkowe obrazy. 

Myśl – jest  produktem energii psychiki, a nie wytworem mózgu jako organu. I myśl formułuje różne pojęcia, a także może przypisywać przedmiotom cechy, których nie posiadają.

Myśl nas zmusza do zmiany i adaptacji do otaczającego środowiska. Myśl nierozerwalnie związana jest z mową (tę funkcję połączenia wypełnia mózg), odzwierciedla związki między wewnętrznym światem człowieka i światem, który nas otacza.

Aby myśl była wyrażona prawidłowo, człowiek powinien adekwatnie przyjmować realność i organizować swe praktyczne działanie. Myśli są różne. Jeśli myśl jest analityczna (taka, która rozdziela całość struktury obiektu i łączy na nowo), wtedy jest ona uświadomiona. Jeśli myśl jest intuicyjna, znaczy to, że nie jest uświadomiona, wtedy  zmusza do szybkiego instynktownego działania i może czasami wyłączać instynkt samozachowawczy. Myśl realistyczna – to myśl, która pracuje z pojęciami realnego świata, które regulowane są przez prawa logiki, a przepływ myśli w takim wypadku jest kontrolowany.

Myśl autystyczna – formy takiej myśli są irracjonalne, są to słabo uświadamiane lub też całkiem nie uświadamiane chęci i lęki. Takie myślenie nie jest odpowiednio kontrolowane przez świadomość i dlatego nie jest ono włączone do procesu poznawczego. 

Właśnie uformowaliśmy pojęcie myśli. Teraz mając jej obraz, dodajmy parę słów o wyobrażeniu. Jest to jak dowód związku myślenia i światów wewnętrznego oraz zewnętrznego. Wyobrażanie to proces manipulacyjny, w którym są uruchomione formy, wyrzucane częściej przez człowieka z pamięci albo z podświadomości. Za pomocą wyobrażenia osiąga się obraz. Wyobrażenie produktywne jest podstawą działalności twórczej. Zdolność do wyobrażania i fantazjowania to nie jest jedno i to samo. Wyobrażenie – jest to myślenie formami, symbolami, obrazami. To stworzenie nowych struktur. Jak rozwijać wyobrażenie i co jest z tym związane – temat ten będzie podjęty w następnym numerze czasopisma. Teraz tylko dodam, że sukces w dowolnej dziedzinie człowieka związany jest ze stopniem dokładności wyobrażenia, przedstawienia sobie końcowego rezultatu tej działalności. Konkluzja jest taka - czym byście nie chcieli się zajmować, wyobrażenie jest po prostu niezbędne, to znaczy myśl, która połączy wszystkie niezbędne obrazy razem i stworzy odpowiednią platformę, na której będzie rozwijać się akcja.

I co w takim razie z magnetyzmem myśli ?
W ten sposób wyjaśniło się, że myśl jest produktem psychiki. Psychika – to nie produkt mózgu jako organu, tylko zbiór całej naszej energii. To nasza aura, która ma właściwości magnesu. Myśl odłączając się od niej, jako jednostka przestrzeni aury, posiada wszystkie jej cechy, w tym i magnetyzm. W taki sposób myśl zdolna jest wpływać na otaczającą przestrzeń.

Kosmos wypełniony jest różnorodnymi myślokształtami i impulsami, które mogą tworzyć formy. Psychika- to nasz wewnętrzny świat, który ma zdolność do tworzenia. Jeśli wyszukujemy w niej tylko negatywne formy, to myśl staje się niszcząca. Nasz świat wewnętrzny jest jednym z wielu światów i dlatego „radość może jak magnes przyciągnąć z przestrzeni radość”.

Myśl jest jak bumerang, jeśli świadomie lub nieświadomie wysyłamy myśl do jakiejś przestrzeni, to z pewnością ona wróci z powrotem do naszej przestrzeni. I jeśli wysłany myślokształt był negatywny, to również powróci negatywny zaburzając nasz świat wewnętrzny, naszą psychikę i odwrotnie, wysyłając dobrą, pozytywną myśl, otrzymamy taką samą odpowiedź.

Mam nadzieję, że ty, czytelniku wszystko sobie uświadomiłeś, w następnych numerach będziemy zapoznawać was z wyobrażeniami i ich korzyściami, a także będziemy kontynuować badanie ludzkiej psychiki i reakcji podświadomych.

Teraz zakończę artykuł słowami Eleny Rerych : „ odganiajcie od siebie każdą myśl nieczystą, zamieniając ją myślą pozytywną. Spieszcie się oczyścić waszego ducha szerokimi, twórczymi myślami o cudownej przyszłości”.

Emma Lange 

czwartek, 4 października 2012

Żywioły w filozofii celtyckiej
Żywioły w filozofii celtyckiej
  
Ogień
To siła, występująca jako pierwsza, jest początkiem i „otwiera wszystkie drzwi”. Ogień jest tym, który może wszystko zmienić. Jest skromny, nie krzykliwy, ale zarazem mocny, indywidualny; da się go zauważyć. Ogień to walka, to zmiany związane z oczyszczeniem. Oznacza przyjęcie nowej formy. Jest duchem przedsiębiorczości, energii i męskości. Cechuje go wysoka etyka, siła, wysoki intelekt.
Jest to umiejętność przyjąć sytuację taką, jaką ona jest; to szlachetność w czystym znaczeniu, czystość. To odwaga i chęć zwycięstwa; walka z samym sobą, ogromna wola i nieustraszona energia.
Ogień to ten, który myśli, ale myśli rozumem, racjonalnie, „na chłodno”.
To dobre poczucie swego celu, przezwyciężanie przeszkód, wysokie osiągnięcia dzięki wytrwałej, cierpliwej pracy.

Woda
 Kolejna grupa liczb związana jest z żywiołem wody.
Siły są ukryte i mogło by się wydawać – sparaliżowane, obudzą się jednak w odpowiednim momencie.
Olbrzymie życiowe możliwości – może i ma prawo wzrastać wszystko, co się da.
Woda nie ma wymagań ognia, pozwala ona bowiem zatrzymać się, uspokoić, zagłębić się w coś.
To stabilność psychiczna; szeroka gama uczuć świata wewnętrznego; obserwacja samego siebie, otwarcie i możliwość ustosunkowania się do własnej osoby.
Ogień spalił już wszystko; teraz należy przeanalizować to, co z tego zostało.
To napięcie woli oraz silne napięcie systemu nerwowego (w naczyniach krwionośnych). Aby zdjąć dane napięcie, należy się w nie zagłębić. Jedynym rozwiązaniem jest pragnienie pójść dalej.
Woda wymaga także wierności samemu sobie i swej własnej drodze. To pragnienie, by wzrosnąć i stać się doskonałym; odnaleźć pewność i mądrość w swoim sercu.
Jest to również uznanie otoczenia, uzyskane dzięki skromnemu, „prostemu” obcowaniu z ludźmi, bez wywyższana się.
Dobra praca wymagająca wytrzymałości.
Dążenie do osobistej indywidualności.
Dawniej wielu rycerzy wyruszających w bój „błogosławiło” duchom wody; woda mówi bowiem, że ty nie jesteś taki, jak wszyscy inni – jesteś indywidualnością, jesteś wyjątkowy. Woda mówi również o tym, jak ważne jest obcowanie z ludźmi, cieszenie się życiem i tym, co się ma.

Powietrze
 Powietrze to jest ruchomość, dążenie do przodu, ostrożność oraz przejaw własnych zdolności. Są to aktywne działania, przejście od niższego Ego do wyższego.
Żywioł ten pomaga człowiekowi w procesach samouświadomienia. Jest to rozwój intelektu oraz ruch myśli, ale również poczucie pewnego niedosytu, które pozwala człowiekowi rozwijać się i ruszać do przodu. Dany żywioł rządzi intelektem człowieka, ale nie jego siłą woli.  W jego działaniu nie ma żadnego ciężaru, nie istnieje przeszłość, jest tylko teraźniejszość nastawiona na przyszłość.
To jest zrozumienie świata poprzez swój własny cel. To ocean czystych pomysłów i idei, dzięki którym człowiek może wznieść się ponad swoje niższe emocje, nie stając się przy tym ascetą, a współpracować tylko z całym otaczającym go światem.
Istnieje legenda o astralnym wężu, który nie posłuchał się diabelskiej żmii, nie chcąc żyć z siłami ciemności. Wybrał on światło i zbudował swe królestwo gdzieś pośród różowych chmur. Od czasu do czasu schodzi do ludzi, by szeptem, wskazać im ślady mądrej drogi, pokierować ich w stronę mądrości.
Podczas działania żywiołu powietrza, człowiek potrafi władać zarówno rozumem, jak i intuicją. To oświecenie i pojawienie się wizji, których logiczne wytłumaczenie przychodzi człowiekowi z łatwością. To także optymizm, nadzieja i wiara we własne siły; człowiek potrafi komunikować się z innymi, nie boi się ciężkiej pracy, nie boi się też pracy nad swym światem wewnętrznym. To jest dojrzałość, jak i prawidłowe pojmowanie wiedzy i jej praktyczne zastosowanie.

Ziemia
 Żywioł ziemi to jest rozmyślanie w milczeniu.
To jest cisza i zrozumienie wszystkich procesów zachodzących w wewnętrznym i zewnętrznym świecie.
To jest ten moment, kiedy Druid zaczyna rozumieć swą misję i stosować swoją wiedzę w praktyce. Rośnie wtedy jego ogromna odpowiedzialność względem reguł i zasad.
W tym mieści się również uświadomienie sobie swych potrzeb i zachcianek oraz walka z nimi.
Właśnie na tym etapie będą czekać człowieka najsilniejsze pokusy. Mając w ręku władzę i wiedzę, aby odnieść zwycięstwo nad samym sobą, Druid powinien zachować swoje serce w czystości.
Żywioł ziemi charakteryzuje najpierw myślenie, potem działanie. Zdolność myślenia z całą odpowiedzialnością.
To jest wyższa ezoteryka.
Dozowanie wiedzy innym ludziom.
Umiejętność chronienia tajemnic.
Lęki i zmartwienia, które nasilają strach.
Poszerzenie świadomości, wyjście na nowy etap ewolucji.
Skrupulatne przestrzeganie wszystkich reguł i zasad.
Wychowanie cudzego dziecka.
Przeżycie straty lub czyjejś śmierci ze spokojem.
Ograniczenie swych zachcianek z pomocą rozsądku.
Samotność.
Mądrość i dojrzałość.
Prawidłowa ocena własnych sił.
Koncentracja, cierpliwość.
Zdrada.
Karma.
Mądre myśli.
  
Duchowość
 Światło, eter. 
Druid przeszedł już wszelkie próby i pokusy.
Staje się teraz oświeconym.
Lepiej odbiera wszystkie siły eteru.
Są to wyższe cechy człowieka i ich przejaw w świecie zewnętrznym.
To serdeczność i miłość.
Miłość platoniczna (karmiczna).
Pomyłki w widzeniu astralnym.
Duch bractwa wszechświata.
Czystość i romantyzm.
Jasnowidzenie, tworzenie wyobraźni, nie przywiązywanie wagi do kwestii materialnej.
Przewidywanie własnej śmierci.
Filozoficzne instytucje.
Wrażliwa psychika.
Skłonność do mistyki i czynienia cudów.
Ekstaza i szczęście.
Rozwinięta i bardzo wrażliwa, świadoma intuicja.
Podświadomość oraz praca z aurą.
Homeopatia i leczenie na poziomie komórkowym.
Choroby duchowe jako kara za wypaczenie, zniekształcenie duchowości.
Chemioterapia – karą za niechęć do zmiany myślenia.

Emma Lange
Akademia Nauki Krzeczot

poniedziałek, 1 października 2012

Mango to owoc, który przedłuża życie?

Mango to owoc, który przedłuża życie?

 Tak o nim mówili starożytni medycy. Zawiera bowiem takie składniki, które obniżają ryzyko zachorowania na raka, łagodzą bóle będące skutkiem różnego rodzaju stanów zapalnych w organizmie, a także pomagają w leczeniu i przebiegu takich chorób jak reumatyzm i astma. Jeśli mango jest dojrzałe, to jego owoc ma trzy kolory: czerwony, żółty i zielony. Mango jest cudownym owocem stosowanym w medycynie naturalnej do powstrzymania krwotoków, wzmocnienia pracy serca i poprawy funkcjonowania mózgu. Regularnie spożywane pomaga zachować odporność , chroni przed wirusami i przeziębieniem. Mango można stosować nie tylko jako pożywienie, ale również w kosmetyce.

Sok z owocu mango pomaga również zlikwidować opryszczkę, ponieważ zawiera składnik, który ma działanie antywirusowe. Również spożywanie go  w okresie przeziębienia czy grypy łagodzi przebieg choroby. Ten egzotyczny owoc poza wspomaganiem, także opóźnia procesy starzenia się organizmu.
Starożytna wiedza ayurveda nie radzi spożywać owoców z innymi produktami, żeby poczuć dobroczynne skutki ich działania, porównywalne wówczas do działania homeopatii.

Czy wiesz, że owoce mają wpływ nie tylko na ciało fizyczne człowieka, ale również na jego psychikę, poziom energii i zachowanie?

Oto przykłady działania niektórych owoców:

Wiśnia  - wzmacnia pole energetyczne człowieka, czyni go silniejszym psychicznie, poważniejszym

 Grusza  - czyni człowieka bardziej rozsądnym i racjonalnym, ale także powolniejszym jeżeli zjada zbyt   dużo (traci aktywność).    
                            
 Jabłko  - wzmacnia pole energetyczne człowieka i wyostrza intuicję. Człowiek staje się bardziej zdolny do analizy i konkretnych działań, staje się bardziej aktywny.  
                                                           
Śliwka  - czyni człowieka bardziej empatycznym, łagodniejszym, ale nadmiar może prowadzić do   kapryśności i litowania się nad samym sobą. 
                                                                                        
Kiwi     - to owoc dla tych, którzy chcą osiągnąć sukces materialny. Pomaga zmienić sposób myślenia i ukierunkować na właściwe podejście do dóbr materialnych.  
                                                         
Liczi    - owoc  z rodziny śliwowatych, działaniem swoim przypominający śliwkę. Otwiera człowieka na piękno, dobro, zaufanie do życia. Pomaga kobietom w problemach endokrynologicznych. 

Granat - pomaga w leczeniu chorób przewlekłych i nowotworowych. Wzmacnia psychikę człowieka, wpływa na jego umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.    
                                         
Banan - czyni człowieka bardziej ponętnym, czarującym, pomaga odbudować „most” między ludźmi.  Jeżeli żeby ktoś zwrócił na ciebie uwagę, jedz banana i myśl o nim.    
             
Porzeczka -włączając ją do swego pożywienia człowiek zaczyna konkretyzować swoje cele, bardziej je  rozumieć  i realizować je. Pokonuje przeszkody, a z charakteru znika kapryśność i lenistwo.

Morela - zdejmuje napięcie nerwowe, pomaga w koncentracji, odnalezieniu wewnętrznej     równowagi i harmonii.   
                                 
Cytryna - pomaga łatwiej znosić życiowe rozczarowania i straty, dodaje otuchy do działania aby  wygrywać i odnosić sukcesy.   

 Pomarańcza - sprawia, że człowiek staje się bardziej radosny i optymistyczny. Ten kto podświadomie  nie chce rozstać się ze swoimi problemami, narzekaniami i depresją, często ma allergiá na niego 
                                                                                                     
Kaki - oczyszcza aurę, wzmacnia pole energetyczne, dodaje energii. Jest bardzo ważny dla osób,    które dużo pracują i mają mało czasu na sen. Dodaje chęci do pracy i konkretnych działań.

Brzoskwinia - człowiek pod jej wpływem staje się bardziej romantyczny. Energia tego owocu     wzmacnia pracę prawej półkuli mózgowej, oczyszcza krew i pomaga zachować młodość.

Ananas - działa podobnie jak brzoskwinia dodając jeszcze większej pewności siebie.   
                      
Aronia  - wzmacnia pamięć, obniża ciśnienie. Zjadanie zbyt dużej ilości nie jest wskazane ponieważ   mogą wówczas pojawić się tendencje do spoglądania wstecz, wspominania i życia   przeszłością.   

Dzika róża - czyni człowieka bardziej konkretnym i odpowiedzialnym. Mobilizuje do pracy i pomaga w  osiąganiu wyznaczonych celów, realizacji trudnych zadań, egzaminach.  
             
Truskawka - wzmacnia wrażliwość i wyobraźnię, a także nasila dążenie do wiedzy.    
                     
Mango - dodaje urody, czaru, przedłuża życie; energia tego owocu pomaga otworzyć się talentom,  inaczej patrzeć na świat dostrzegając jego piękno i prawdziwe wartości.    
      
Malina - dzięki niej człowiek bardziej optymistycznie patrzy na życie, wzmacnia siły witalne, ma więcej  energii. Malina ma również właściwości rozrzedzające krew.         
         
Jeżyna - w działaniu podobna do maliny; dobrze wpływa na obszar mózgu odpowiedzialny za mowę.  Chcesz pięknie mówić ? Jedz maliny!   

Borówka i jagoda  - uspokaja, zdejmuje napięcie, złość; sprawia, że człowiek dostrzega swój     wewnętrzny świat.  Wpływa pozytywnie na organizację i spokojne tempo pracy. Wzmacnia   energię, zwalcza pasożyty, poprawia wzrok.  
                             
Winogrona - jedz i ciesz się życiem! Dają radość i chęć wspierania innych. Nie można jednak    przesadzać. Jedzenie ich w nadmiarze sprawia, że człowiek może stać się nieagresywnym     biorcą – manipulować innymi w celu osiągnięcia własnych korzyści. 
                     
Agrest - daje człowiekowi dodatkową siłę do pokonywani a swoich stereotypów i przekonań     przeszkadzających w rozwoju. Jedząc agrest wzmacniasz swoją indywidualność.
Emma Lange Ezo-Land 3