środa, 10 października 2012

Magnetyzm myśli
Magnetyzm myśli
Człowiek posiada zdolność myślenia i jest to jeden z głównych elementów poznawczych. Aby zacząć mówić o magnetyczności myśli, należy powiedzieć o tym, co sobą reprezentuje sama myśl.

Myśl – to jednostka myślenia. Jest to nić, która łączy psychikę człowieka  z otaczającym światem. Człowiek, za pomocą myśli, może poznawać otaczający świat, jego istotę i relacje. Umysłowy obraz otaczającego świata, który tworzony jest przez myśl, splata się z obrazem uczuciowym, który z kolei jest tworzony przez odczucia. Połączone te obrazy maksymalnie silnie wyrażają otaczający świat i mogą w nim tworzyć  różnorodne dodatkowe obrazy. 

Myśl – jest  produktem energii psychiki, a nie wytworem mózgu jako organu. I myśl formułuje różne pojęcia, a także może przypisywać przedmiotom cechy, których nie posiadają.

Myśl nas zmusza do zmiany i adaptacji do otaczającego środowiska. Myśl nierozerwalnie związana jest z mową (tę funkcję połączenia wypełnia mózg), odzwierciedla związki między wewnętrznym światem człowieka i światem, który nas otacza.

Aby myśl była wyrażona prawidłowo, człowiek powinien adekwatnie przyjmować realność i organizować swe praktyczne działanie. Myśli są różne. Jeśli myśl jest analityczna (taka, która rozdziela całość struktury obiektu i łączy na nowo), wtedy jest ona uświadomiona. Jeśli myśl jest intuicyjna, znaczy to, że nie jest uświadomiona, wtedy  zmusza do szybkiego instynktownego działania i może czasami wyłączać instynkt samozachowawczy. Myśl realistyczna – to myśl, która pracuje z pojęciami realnego świata, które regulowane są przez prawa logiki, a przepływ myśli w takim wypadku jest kontrolowany.

Myśl autystyczna – formy takiej myśli są irracjonalne, są to słabo uświadamiane lub też całkiem nie uświadamiane chęci i lęki. Takie myślenie nie jest odpowiednio kontrolowane przez świadomość i dlatego nie jest ono włączone do procesu poznawczego. 

Właśnie uformowaliśmy pojęcie myśli. Teraz mając jej obraz, dodajmy parę słów o wyobrażeniu. Jest to jak dowód związku myślenia i światów wewnętrznego oraz zewnętrznego. Wyobrażanie to proces manipulacyjny, w którym są uruchomione formy, wyrzucane częściej przez człowieka z pamięci albo z podświadomości. Za pomocą wyobrażenia osiąga się obraz. Wyobrażenie produktywne jest podstawą działalności twórczej. Zdolność do wyobrażania i fantazjowania to nie jest jedno i to samo. Wyobrażenie – jest to myślenie formami, symbolami, obrazami. To stworzenie nowych struktur. Jak rozwijać wyobrażenie i co jest z tym związane – temat ten będzie podjęty w następnym numerze czasopisma. Teraz tylko dodam, że sukces w dowolnej dziedzinie człowieka związany jest ze stopniem dokładności wyobrażenia, przedstawienia sobie końcowego rezultatu tej działalności. Konkluzja jest taka - czym byście nie chcieli się zajmować, wyobrażenie jest po prostu niezbędne, to znaczy myśl, która połączy wszystkie niezbędne obrazy razem i stworzy odpowiednią platformę, na której będzie rozwijać się akcja.

I co w takim razie z magnetyzmem myśli ?
W ten sposób wyjaśniło się, że myśl jest produktem psychiki. Psychika – to nie produkt mózgu jako organu, tylko zbiór całej naszej energii. To nasza aura, która ma właściwości magnesu. Myśl odłączając się od niej, jako jednostka przestrzeni aury, posiada wszystkie jej cechy, w tym i magnetyzm. W taki sposób myśl zdolna jest wpływać na otaczającą przestrzeń.

Kosmos wypełniony jest różnorodnymi myślokształtami i impulsami, które mogą tworzyć formy. Psychika- to nasz wewnętrzny świat, który ma zdolność do tworzenia. Jeśli wyszukujemy w niej tylko negatywne formy, to myśl staje się niszcząca. Nasz świat wewnętrzny jest jednym z wielu światów i dlatego „radość może jak magnes przyciągnąć z przestrzeni radość”.

Myśl jest jak bumerang, jeśli świadomie lub nieświadomie wysyłamy myśl do jakiejś przestrzeni, to z pewnością ona wróci z powrotem do naszej przestrzeni. I jeśli wysłany myślokształt był negatywny, to również powróci negatywny zaburzając nasz świat wewnętrzny, naszą psychikę i odwrotnie, wysyłając dobrą, pozytywną myśl, otrzymamy taką samą odpowiedź.

Mam nadzieję, że ty, czytelniku wszystko sobie uświadomiłeś, w następnych numerach będziemy zapoznawać was z wyobrażeniami i ich korzyściami, a także będziemy kontynuować badanie ludzkiej psychiki i reakcji podświadomych.

Teraz zakończę artykuł słowami Eleny Rerych : „ odganiajcie od siebie każdą myśl nieczystą, zamieniając ją myślą pozytywną. Spieszcie się oczyścić waszego ducha szerokimi, twórczymi myślami o cudownej przyszłości”.

Emma Lange 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz